ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze prijzen gelden voor 2 personen per nacht, ontbijt en btw inclusief.

De citytaks -die werd vastgelegd op €1,5 /per persoon/ per nacht - wordt supplementair aangerekend.

Alle kamers en de ontbijtruimte beantwoorden aan de Belgische wettelijke verplichtingen inzake rookverbod. Het volledig hotel wordt beschouwd als een rookvrije publiek toegankelijk ruimte (niet van toepassing op het buitenterras). Voor een inbreuk op deze wettelijke verplichtingen, wordt een vergoeding van 250 euro aangerekend voor schoonmaakkosten. Dit kan tevens leiden tot een annulering van het verdere verblijf.

Voor elke schade aangebracht aan de kamer of de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel worden de kosten aangerekend voor reparatie / reiniging / derving huurinkomsten.

De kamers zijn beschikbaar de dag van aankomst vanaf 11.00 uur (check-in) tot de dag van vertrek om 11.00 uur(check-out). Op de dag van aankomst blijft de kamer gereserveerd tot 17.00 uur. Een late check-in is mogelijk mits voorafgaande afspraak met de receptie . Ook een late check-out kan aangevraagd worden . Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid . Extra kosten kunnen aangerekend worden .

Honden zijn toegelaten indien op voorhand besproken en gereserveerd. Hiervoor wordt een supplement van 25 euro/ per hond/ per nacht aangerekend. Honden mogen niet alleen achtergelaten worden op de kamers. Honden mogen niet storend zijn voor de andere hotelgasten. De eigenaars van de hond aanvaarden de aansprakelijkheid in geval van schade.

Jongeren onder de 18 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een ouder of verantwoordelijke.

In sommige kamers kan op aanvraag een babybedje bijgeplaatst worden ( €25 per nacht) . In de zogenaamde ‘Comfort kamers’ is dit omwille van de beperkte ruimte niet mogelijk. Het is niet toegelaten omwille van de brandveiligheid om andere bedden bij te plaatsen.

Het hotel heeft een niet-reserveerbare parking voor 8 voertuigen . In de weekends en vakantieperiodes is de parking betalend aan €20 per 24u . Voor het straatparkeren geldt een gelijkaardige regeling .

Op de parking zijn 2 laadpunten voor elektrische voertuigen . De betaling voor de laadkosten gebeurt via de laadpas van de klant rechtstreeks aan de exploitant van de laadpaal ( Orange Charging)

Boekingsvoorwaarden

Een reservering dient te worden bevestigd met een geldig creditkaartnummer en vervaldatum. Het ontbreken hiervan leidt tot annulatie van de reservering . Bij aankomst van de gast worden de kosten voor het verblijf in rekening gebracht op de creditkaart.

De gast kan opteren voor een voordeliger niet-annuleerbaar tarief . Hierbij wordt de verschuldigde som bij het boeken in rekening gebracht .

Bij de keuze voor het standaard tarief kan de reservering tot 5 dagen voor aankomst kosteloos geannuleerd worden . Voor groepen ( 5 kamers of meer ) kan tot 14 dagen voor aankomst gratis geannuleerd worden .

In geval een gast niet komt opdagen ( no-show) wordt het volledige verblijf in rekening gebracht.

 

1. Reserveren

Controleer of de gegevens van uw reservering kloppen voordat u uw reserveringsaanvraag indient. We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van uw reservering als u ons onjuiste informatie geeft.

Uw reservering is bevestigd en er komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons zodra we u een bevestiging hebben gestuurd met en geldig bevestigingsnummer als bevestiging van uw reservering. Als u na ontvangst van mening bent dat bepaalde gegevens op de bevestiging onjuist zijn of u wilt dat er wijzigingen worden aangebracht, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen .

We behouden het recht naar eigen keuze een reservering te weigeren en te weigeren een bevestiging te verstrekken.

2. Uw reservering betalen

Uw reservatie kan u vooraf betalen met creditcard/betaalkaart of indien u reservatie 7+ dagen vooruit is, kan u ook via overschrijving betalen.

Afhankelijk van het soort boeking kan op het moment van boeken een volledige vooruitbetaling van het reserveringsbedrag worden verlangd. Het volledige reserveringsbedrag kan op elk moment tussen de boeking en de incheckdatum van uw creditcard/betaalkaart worden afgeschreven.

Als u uw reservering nog niet volledig hebt betaald tijdens uw boeking, moet u het volledige bedrag betalen bij aankomst.

Indien wij de verschuldigde betalingen niet volledig en niet op tijd ontvangen, hebben wij het recht aan te nemen dat u uw reservering wilt annuleren. In dat geval is ons annuleringsbeleid van toepassing.

Betalingen voor alle eventuele extra's (bijv. minibars, extra maaltijden) moeten betaald worden voordat u uitcheckt.

3. Prijzen

Onze prijzen zijn 'dynamisch' en worden opgesteld afhankelijk van boekingsschema's, en verschillen daardoor afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs van uw reservering wordt bevestigd op het moment van boeken en wordt niet aangepast in het geval van wisselkoersfluctuatie tussen dat datum waarop u uw verblijf hebt geboekt en uw aankomstdatum. U moet altijd de prijs controleren op het moment van boeking.

Prijzen hangen ook af van de valuta die u hebt gekozen als betaling en van koersverschillen. Omrekening in buitenlandse valuta kan vermeld worden als indicatie maar is niet-contractueel. Alleen de valuta die wordt bevestigd op de reservering wordt gegarandeerd.

We behouden het recht om fouten te corrigeren in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen. Dit doen we zodra we op de hoogte raken van de fout.

De prijs van onze bevestigde reservering is te allen tijde onderhevig aan de correctie van fouten en wijzigingen voortvloeiend uit overheidsoptreden zoals wijzigingen in belasting of andere wijzigingen opgelegd door de overheid, en wijzigingen in de wisselkoersen van valuta. We behouden het recht om verhogingen van de prijs van uw reservering als resultaat hiervan aan u door te berekenen.

4. Nauwkeurigheid

We streven ernaar te garanderen dat alle informatie en prijzen op zowel onze Site als in ons marketingmateriaal nauwkeurig zijn. Er kunnen echter soms wijzigingen en fouten optreden en we behouden het recht om in dit geval prijzen en andere gegevens te corrigeren. U dient de huidige prijs en alle andere gegevens m.b.t. uw gekozen reservering controleren voordat u boekt.

5. Wijzigingen van uw kant

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bevestigde reservering, moet u de procedure volgen die staat vermeld in uw boekingsbevestiging. Hoewel we ons best doen u te helpen, betreuren we het dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoeken tot wijziging. Als er wijzigingen kunnen worden uitgevoerd, bent u aansprakelijk voor de betaling van eventuele extra kosten die we daarvoor maken.

6. Annulering van uw kant

Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten terugvragen bij uw verzekering.

7. Verkorting

Als u beslist uit te checken voordat dat verplicht is, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die u hiervoor maakt. Afhankelijk van de omstandigheden biedt uw reisverzekering wellicht dekking voor verkorting, en we raden u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

8. Als wij uw reservering annuleren

We mogen uw reservering te allen tijde met onmiddellijke ingang annuleren door u schriftelijk op de hoogte te brengen (inclusief e-mail) als u in gebreke blijft alle kosten m.b.t. uw reservering volledig en tijdig te betalen, of als u anderszins inbreuk maakt op een bepaling van deze Boekingsvoorwaarden. Dat komt naast andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw niet-nakoming van de overeenkomst.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren vanwege ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, en:

  • - als u reeds hebt betaald, betalen we uw kosten terug; of
  • - als u uw reservering nog niet hebt betaald, hoeft u dit niet te doen.

We betreuren het dat we niet kunnen bijdragen aan eventuele uitgaven of verliezen die u lijdt vanwege een dergelijke verandering of annuleren.

Voor de doeleinde van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden als gevolg waarvan we u uw kamer niet kunnen verschaffen.

9. Verzekering

We raden u sterk aan een persoonlijke reisverzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat de verzekeringsdekking die u koopt, past bij uw persoonlijke behoeften Wij controleren geen verzekeringspolissen.

10. Speciale verzoeken

Als u speciale verzoeken hebt, moet u ons hiervan op de hoogte brengen als u uw reservering doet. We proberen alle redelijke verzoeken naar beste vermogen in te willigen Het feit dat een speciaal verzoek is vermeld op uw bevestiging of andere documenten is geen bevestiging dat er aan het verzoek wordt voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen schending van de overeenkomst door ons tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. We aanvaarden geen reserveringen die afhankelijk zijn van het voldoen aan een speciaal verzoek.

11. Handicaps en medische problemen

Als u of iemand uit uw gezelschap een medisch probleem of handicap heeft die van invloed kan zijn op uw verblijf, breng ons dan hiervan op de hoogte voordat u reserveert zodat we advies kunnen geven over de geschiktheid van de gekozen kamer. In elk geval moet u alle gegevens schriftelijk vermelden als u reserveert. Als het hotel zich redelijkerwijs onbekwaam voelt om op een gepaste manier te voldoen aan de specifieke behoeften van de betrokkene, behouden wij het recht om de reservering af te wijzen, of, als niet alle gegevens worden vermeld bij het boeken, deze te annuleren als we op de hoogte raken van deze gegevens.

12. Klachten

Als u tijdens uw verblijf een klacht wilt indienen, moet u ons direct op de hoogte brengen, zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen.

13. Gedrag

Als u reserveert, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of uw gezelschap. Volledige betaling voor deze schade of verlies moet onmiddellijk en rechtstreeks aan het hotel gebeuren. Het hotel behoudt het recht om uw verblijf of dat van enig ander lid van uw gezelschap te beëindigen vanwege wangedrag, indien zij dit noodzakelijk acht. Er zal geen restitutie worden gegeven. Bovendien zijn we niet verplicht om compensatie te betalen of kosten of uitgaven te vergoeden die u moet maken als gevolg van de beëindiging van uw verblijf.

14. Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, uitgaven, kosten of andere klachten als resultaat van:

  • - de handeling(en) en/of het nalaten van de betrokkene(n);
  • - de handeling(en) en/of het nalaten van een derde partij die niet verbonden is met de bepalingen van de accommodatie waarvoor een overeenkomst is aangegaan en die onvoorspelbaar of onvermijdelijk waren;
  • - ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, waarvan de gevolgen zelfs niet konden worden vermeden als alle noodzakelijk zorg zou zijn betracht; of
  • - een gebeurtenis die we zelfs niet met de grootste zorgvuldigheid hadden kunnen voorzien of voorkomen.

 

Foto's op de Site zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat foto's, grafische afbeeldingen en tekst ter illustratie van hotels een zo nauwkeurig mogelijk indruk van de accommodatie bieden, kunnen er verschillen optreden, in het bijzonder als gevolg van veranderd meubilair of mogelijke renovaties.

 

15. Geschillen

Gasten moeten eerst contact opnemen met het hotel in een poging om het geschil minnelijk te beslechten.

16. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Onverminderd dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van uw woonplaats, gaan beide partijen ermee akkoord dat deze Boekingsvoorwaarden en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, in alle opzichten worden beheerd door de Belgische wet, en dat elk geschil alleen wordt behandeld door de rechtbanken in België, meer bepaald deze verantwoordelijk voor het rechtsgebied waarin de vennootschap LVS Beheer NV zich bevindt.

17. Aanpassing van de Boekingsvoorwaarden

We kunnen deze Boekingsvoorwaarden te allen tijden aanpassen en/of aanvullen. In dit gevallen zetten we de nieuwe versie van de Boekingsvoorwaarden online. Ze zullen automatisch en met onmiddellijke ingang op alle klanten van toepassing zijn.